Η εταιρία μας CAROIL Α.Ε δύναται να παρέχει εξυπηρέτηση εις τους πελάτες της σε όλη την Ελλάδα συμπεριλαμβανομένων και των νήσων της είτε με δικά της μεταφορικά μέσα, είτε μέσω μεταφορικών εταιριών.

Για πελάτες μας από χώρες του εξωτερικού παρέχουμε δύο επιλογές:Η μία είναι ο ενδιαφερόμενος πελάτης να μεταφέρει το εμπόρευμα, ( για το οποίο έχει επέλθει συμφωνία στον οικονομικό τομέα ), με δικό του μεταφορικό μέσο, με έξοδα δηλαδή δικά του μέχρι το εργοστάσιο μας και με επιστροφή στην έδρα του, αφού εμείς με δική μας ευθύνη και έξοδα έχουμε φορτώσει ( πακετάρει ) τα αγορασθέντα εμπορεύματα.

Η δεύτερη είναι να πραγματοποιηθεί η εξαγωγή με δικό μας μεταφορικό μέσο, αλλά θα πρέπει πρώτα να συμφωνηθούν τα έξοδα μεταφοράς, για τα οποία θα είναι υπό διαπραγμάτευση οποιαδήποτε άλλη πρόταση "πέσει" στο τραπέζι.


Επίσης σημειώνεται και είναι αποδεδειγμένο ήδη σε όλους όσους συνεργάζονται μαζί μας ότι οι παραδόσεις μας είναι πάντα σύντομες, άμεσα παραδοτέες με άριστα πακεταρίσματα και συσκευασίες.