Ποιότητα


CAROIL A.E.Η ποιότητα των προϊόντων της CAROIL A.E. είναι εγκεκριμένη από το Γενικό Χημείο του Κράτους, πιστοποιημένη με ISO 9001: 2008 για την σωστή διαχείριση της παραγωγής στον τομέα των προσθέτων και των πρώτων υλών.

Οι πρώτες ύλες και τα πρόσθετα που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των λιπαντικών μας, προμηθεύονται από τις μεγαλύτερες πετροχημικές πολυεθνικές εταιρείες παγκοσμίως.

 

ISO
9001: 2008


Παραγωγή, εμπορία & Διανομή Ορυκτελαίων & Λιπαντικών Αυτοκινήτου.
Εμπορία Χημικών Προϊόντων.