Κατάστημα

CAROIL LHM
18 Μαΐου 2017
LIFE ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ G-12
18 Μαΐου 2017
Show all
eiko-ad

LIFE ADBLUE

Ειδικός τύπος προσθέτου για την μείωση των εκπομπών στα πετρελαιοκίνητα οχήματα με σύστημα μείωσης εκπομπών καυσαερίων, μονοξειδίου του αζώτου σε στοιχειακό άζωτο καθώς και σε συστήματα επιλεκτικής καταλυτικής αναγωγής (SCR) που διαθέτουν οι κινητήρες DIESEL EURO VI και EURO V.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Να μην προστίθεται στη δεξαμενή καυσίμου του οχήματος.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: Να έχετε το δοχείο πάντα ερμητικά κλειστό. Να μην φυλάσσεται σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος άνω των +25. Σημείο πήξεως -11. Μακριά από παιδιά. Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα. Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων 210 7793777.

Κατηγορία:
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
  • DIN 70070
  • ISO 22241